Ana Sayfa > Bilgi Güvenliği Politikası

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Bilgi İşlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği ile ilgili iş süreçleri dahilinde;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz tüm faaliyetlerimizin ISO 27001:2013 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

Bilgi İşlem faaliyetleri kapsamında;

  • Başkanlığımız ve Başkanlığımızla ilişkili tüm kurum, kuruluş ve şahısların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

  • Başkanlığımız bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

  • Başkanlığımızın güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

  • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

  • Tabi olduğu ulusal ve uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerinden ve anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

  • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi

taahhüt eder.