Ana Sayfa > Başkan'ın mesajı

Türkiye, uluslararası ilişkilerden ekonomiye, sanattan sosyolojiye etkin olduğu her alanda yüksek performans göstermiş; etkili kararlar alarak ve doğru adımlar atarak kalkınma tecrübeleri konusunda diğer ülkeler için bir model haline gelmiştir. Barışın, huzurun ve refahın çok yönlü bir kalkınma ile mümkün olacağına inanmış, sahip olduğu siyasi, sosyal ve teknik altyapı ile bölgesel ölçekte ve dünya ölçeğinde pek çok projede koordinasyonu sağlamıştır. Bunun yanı sıra yaşanılabilir bir yeryüzü için bilgisini ve tecrübesini paylaşmıştır. Türkiye, geçtiğimiz on yılda uyguladığı politikalarla, dünya ülkelerini daha iyi bir gelecek için ortak paydalarda buluşturmayı başarmış ve yaptığı işbirliği çalışmalarıyla kalkınma tarihinde yeni bir dönem başlatmıştır.

Ülkemizde kurumlar geliştirilen sosyal, siyasi, ekonomik ilişkilere paralel olarak işbirliği ve kalkınma eksenli değişimi sağlamak ve yaygınlaştırmak için hızlı çalışma temposuyla her geçen gün kendilerini daha çok yenilemişler; yaşanan değişimlere ve dönüşümlere duyarsız kalmamışlardır. Uluslararası arenada faaliyetleriyle Türkiye’yi temsil eden kurumların yaptığı çalışmalar dünya gündeminde yankı bulmuştur. 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kurulduğu 1992 yılından bu yana Türkiye’nin dünyaya yansıyan yüzü olmuş, uluslararası çalışmalar yürütmüş, projeleriyle dünya kamuoyunda saygınlık kazanmıştır. Ülkemizin özellikle 2002 yılından sonra yakaladığı büyümeyi TİKA da takip etmiş ve 2002 yılında 12 ülkede ofislerimiz aracılığı ile yapılan çalışmalar yıllar içinde büyüyerek bugün 59 işbirliği ortağı ülkede 61 Program Koordinasyon Ofisiyle TİKA'nın ülkemiz adına yaptığı teknik yardım faaliyetleri devam etmektedir. Kurumumuz 140’dan fazla ülkede projelere imza atmış, Moğolistan’dan Kosova’ya, Senegal’den Afganistan’a, Ukrayna’dan Madagaskar’a kadar geniş bir coğrafyada işbirliği ve destek çalışmaları yapmış, milyonlarca insana hizmet sunmuştur.

Ülkemizin yapmış olduğu dış yardımlar bağlamında kurumumuzun 2002 yılına kıyasla çalışmaları %300 oranında artmıştır. Dış yardım bütçesi de aynı doğrultuda sürekli artma eğilimi göstermiştir. 2002 yılında 85 Milyon Dolar olan dış yardım miktarı 2015 yılı itibari ile (STK’lar dahil) 3 milyar 914 Milyon Dolara çıkmıştır.
TİKA, Türkiye’nin kalkınma tecrübesinin başka ülkelerle paylaşılması ve “işbirliği ortaklığı” anlayışı ile çalışmaktadır. Bu anlayışın temelini uyumlu sürdürülebilir ve çok boyutlu bir işbirliği düşüncesi oluşturmakta, projeler aktörlerin uygun pozisyonlarda uygun görevler almasının bir sonucu olarak yüzde yüz başarıyla tamamlanmaktadır. 

Ülkemizin kalkınma alanında izlediği politikalar ve uygulamalar, ilgili ülkelerin ulusal stratejik planlarını gerçekleştirilmesine de olanak sağlamaktadır.

Kurumumuz yaptığı çalışmalarda birbirine paralel hareket eden, birbirinden beslenen interaktif bakış açısı ve çalışma anlayışı ile hareket etmektedir. Bu anlayışın ilk ayağını kalkınma yardımını temel alan iş birliği ortaklığı oluşturmaktadır. Teknik destek verilmekte olan ya da verilmesi öngörülen ülkelerde öncelikler ve ihtiyaçlar belirlenmekte, uzun vadeli kalkınma hedefleri ve stratejiler hazırlanmaktadır. Geçici çözümler üzerine odaklanmak yerine, sabır ve istikrarla çalışmaların sürdürülmesine öncelik verilmektedir. Uzun vadeli hedefler çerçevesinde teknik altyapının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, yetişmiş insan kaynağının aktif hale getirilmesi için analizler yapılmakta, sürdürülebilir bir kalkınma stratejisinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışma yönteminde öncelikli hedef, Türkiye’nin kalkınma yolundaki tecrübelerinin sistematik ve sağlıklı bir şekilde yerel şartları da dikkate alarak aktarılmasıdır.

Çalışma anlayışının diğer ayağını ise kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen, uzun vadeli stratejileri destekleyen, kısa vadeli ve acil çözüm önerilerini içeren projeler oluşturmaktadır. Projelerin önceliği temel ihtiyaçların giderilmesidir. İlgili ülkenin içinde bulunduğu özel şartlar dikkate alınarak, yaşanan doğal afetlerin veya ekonomik krizlerin yarattığı tahribat tespit edilmekte, öncelikli ihtiyaçları gidermeye yönelik bir çalışma planı belirlenmekte ve uygulama safhasına geçilmektedir. 

TİKA’nın yapmış olduğu çalışmaları sadece teknik destek hizmeti olarak görmek yanıltıcı olacaktır. TİKA, projelerin yürütüldüğü ülkelerde ‘insan odaklı’ bir yaklaşımın benimsenmesiyle, ilgili ülkeler nezdinde ve dünya genelindeki kalkınma kuruluşları arasında hak ettiği saygınlığa ‘daha yaşanılabilir bir dünya’ hedefiyle kavuşmuştur. TİKA devlet kurumu ciddiyeti ile hareket eden, bir şirketin yatırım planlaması ilkeleriyle proje üreten, bir STK gönüllüsü gibi çalışan disiplinler arası başarı prensiplerini benimsemiştir.

Yeni dönemde TİKA, dünyanın dört bir yanında dil, din ve ırk ayırt etmeden çalışmayı sürdürecek; uygulayacağı projelerle birbirinden farklı gelişmişlik düzeyinde olan ülke halklarına Türk insanının sıcak yüreğini ve yardımseverliğini, samimi ve kesintisiz bir anlayışla hissettirmeye devam edecektir. Barışın, huzurun ve refahın kalkınmadan; kalkınmanın işbirliğinden geçtiği bir dünyada farklı ülkeleri ve coğrafyaları ortak paydalarda buluşturan bir platform olma misyonunu sürdürecektir. 

Türkiye’nin kalkınma yardımı yaklaşımına hayat veren TİKA’nın çalışmalarının kıtalar ve coğrafyalar boyunca milyonlarca insan için fayda sağlamasını, ‘insan odaklı’ çalışmalara bugün olduğu gibi gelecekte de ilham kaynağı olmasını içtenlikle diliyorum.