4/B Sözleşmeli Personel İlanı Başvuru Sonuçları İle İstenilen Belgeler

Başkanlığımızca 23.12.2022 – 06.01.2023 tarihleri arasında başvuruları alınan 4/b Sözleşmeli Personel ilanına yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların bilgileri aşağıdaki gibidir.

Asıl adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 20.02.2023 Pazartesi günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Asıl listedeki adayların evrak teslim tarihleri içerisinde başvuruya gelmemesi veya aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, çağrılacak yedek adaylar Başkanlığımız web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

Adayların istihdamı ancak tüm belgelerin teslimi sonrası Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde yapılacaktır.

Bu ilan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

1) Atama, Başvuru ve Taahhüt Formu (Ek 1)

2) Öğrenim durumunu gösterir belgelerin aslı veya noter onaylı sureti

3) KPSS sonuç belgesi

4) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

5) Adli sicil kaydı

6) Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge

7) Sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge

8) Mal beyan formu (Ek 2)

9) Aile beyan formu (Ek 3)

10) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Destek Personeli Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek/Kadın pozisyonu başvuru yapmış olan adaylar getirecektir.)

11) Sürücü belgesinin aslı ile fotokopisi (Şoför pozisyonu için)

12) Psikoteknik belgesi (Şoför pozisyonu için)

13) Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının/Kartının aslı ve fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi)

14) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince son 6 ay içerisinde alınmış(başvuruda kullanılan) “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık raporu ile boy ve kilo gösterir Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet sunucularından alınmış belge.

15) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek 4) (Form muhakkak elektronik ortamda hazırlanarak ıslak imzalı şekilde 3 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

 

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKN

Ad

Soyad

KPSS

DURUM

31*****04

YUSUF

ÖZBEY

93,83286

Asıl

34*****18

MEHMET AKİF

TOR

91,5492

Asıl

35*****64

HÜSEYİN

İNCE

91,13887

Asıl

10*****92

RECEP

DOĞAN

90,9648

Asıl

10*****74

FERAT

TAŞLI

90,21878

Yedek 1

12*****60

ÇAĞATAY

AYKURT

89,73802

Yedek 2

28*****06

MEHMET MÜCAHİT

BAŞER

89,31528

Yedek 3

63*****56

MELİH MERT

GÜNGÖR

89,16193

Yedek 4

 

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın)
POZİSYON ADEDİ: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

 

TCKN

Ad

Soyad

KPSS

DURUM

52******40

ATİYE NUR

ÜNAL

93,56762

Asıl

65******88

KÜBRA

SARGUT

93,33966

Asıl

12******16

NEVİN

COŞKUN

91,4829

Yedek 1

48******48

GÜLDEN

DEĞİRMENCİ

91,05183

Yedek 2

 

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Şoför Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 1
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKN

Ad

Soyad

KPSS

DURUM

16******06

HİLMİ

YENER

79,78685

Asıl

27******64

EMRE

BURUK

79,45115

Yedek

 

POZİSYON UNVANI: Teknisyen (Elektrik Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKN

Ad

Soyad

KPSS

Durum

11******62

YUSUF BURAK

GÜRBÜZ

88,26255

Asıl

42******90

SERHAT

BİLGİ

87,66154

Asıl

35******56

BARIŞ

TONĞ

87,1269

Yedek 1

13******06

BEKİR

SERİM

86,4265

Yedek 2

 

 

POZİSYON UNVANI: Teknisyen (Sıhhi Tesisat Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 1
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKN

Ad

Soyad

KPSS

DURUM

14******90

AHMET

AYTAŞ

78,60563

Asıl

24******90

MUHAMMED ZAHİD

ENGÜL

77,83474

Yedek

 

POZİSYON UNVANI: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 5

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3

TCKN

Ad

Soyad

KPSS

Durum

39******32

HASAN

BERÇİN

83,05205

Asıl

38******04

ÇAĞRI

ÖZTÜRK

81,54848

Asıl

41******34

RECEP

MARIM

81,03272

Asıl

32******54

HASAN

DEMİR

80,1497

Asıl

32******82

KAMİL

CİCİLİ

78,85801

Asıl

22******98

AHMET

KARADENİZ

78,1317

Yedek 1

33******64

ZİYA GÖKHAN

KUL

77,85016

Yedek 2

12******12

ONUR

KOCABAŞ

77,65469

Yedek 3

36******00

MUHAMMED

KAYIKÇI

76,68922

Yedek 4

52******50

SAİD

BEYDİLLİ

76,49967

Yedek 5