Verimlilik Üretim ve Gıda Güvenliği Eğitimine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinden Verimlilik, Üretim ve Gıda Güvenliği konulu eğitim programı İzmir’de Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (UTAEM) gerçekleştirildi.

Faaliyet gösterdiği ülkelerde gerçekleştirdiği projelerle faaliyetlerine devam TİKA, uluslararası anlamda düzenlenen çeşitli eğitim programlarına destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda TİKA, IFAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinden Verimlilik, Üretim ve Gıda Güvenliği konulu eğitim programı İzmir’de UTAEM’de gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Fas, Tunus, Yemen ve Sudan’dan gelen katılımcılarla İzmir Menemen’de gerçekleştirilen eğitim programında, hayvan gen kaynakları yönetimi, buğday çeşitliliği, buğdayda konservatif ekim yöntemleri, hasat-sonrası fizyolojisi, bahçe bitkilerinde hasat-sonrası kayıplar, nedenleri ve koruma, tarım ve sulama yönetimi, açık kanal sistemlerde su dağıtım performansı, su-ürün bağlantısı ve yetersiz sulama, yağmurlama ve damlatmalı sulama, zararlılarla entegre mücadele prensipleri, buğdayda zararlılarla entegre mücadele, zararlılarla biyolojik mücadele prensipleri, gıda güvenliğinde uygulamalı yönetim sistemleri, tarım, gıda işleme ve pazarlama etiği konuları ele alındı.

Ayrıca katılımcılar, Gıda Kontrol Laboratuvarlarını ziyaret etme fırsatı buldu. Bu kapsamda katılımcılar kendi ülkelerindeki uygulamaları sunumlarıyla paylaşarak, bilgi alışverişinde bulundu. Kapanış programında katılımcılar, söz konusu eğitimin kendileri için yararlı olduğu belirterek, sağlanan destekten dolayı TİKA’ya teşekkür ettiler.