Uluslararası İşbirliği Projelerinde Başarılı Bir İmza: TİKAUluslararası işbirliği projelerinin başarılı imzası Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), yaşanan gıda krizleri ve tarımın kentlerde yapılması fikrinin her geçen gün daha çok geçerlilik kazanması nedeniyle; tarım projelerine tüm hızıyla devam ediyor. TİKA, tarım arazisi sınıflandırılması, sözleşmeli tarım, uygun ürüm seçimi konularında üreticileri bilgilendirirken; tarım sektörünün ekonomik ve doğal açıdan katma değeri fazla kollarını da geliştirmek için çalışıyor.

25 Mart 2011 tarihinde Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Tarım Ürünleri Geliştirme Merkezi (TÜGEM) arasında “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Sürdürülebilir Gelişimi konulu Uluslararası Eğitim Programı”nın gerçekleştirilmesine ilişkin bir Görüşme Tutanağı (Records of Discussion) imzalandı. Bu tutanağa yönelik hazırlanan programın Orta Asya ülkelerine yönelik kısmı 3-22 Ekim 2011 tarihleri arasında Trabzon, Antalya, Muğla, Bodrum ve İstanbul olmak üzere beş farklı şekilde gerçekleştirilmiştir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Sürdürülebilir Gelişimi konulu Uluslararası Eğitim Programına; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan uzmanlar katılmıştır. Türkiye’nin ve Japonya’nın diğer ülkelere su ürünleri teknolojisi konusunda bilgi ve deneyiminin aktarıldı. Teknik bilgi paylaşımının yapıldığı programda katılımcılar tarımsal kalkınmanın yeni yüzü olan su ürünleri yetiştiriciliğinde son teknolojileri, üretim potansiyellerini ve bu konuda var olan dünya pazarını öğrenme fırsatını buldu.

Bu projede amaç; Su ürünleri teknolojilerinin etkin kullanılması ile kır ve kent nüfusunu tehdit eden yoksulluğun azaltılması kadar ülkelerarası işbirliğinin de geliştirilmesiydi.

Krizlere ve acil eylem planlarına cevap verebilme refleksini geliştiren TİKA, işbirliği projelerini bu doğrultuda hazırladığını bir kez daha gösterdi.