Tacikistan'da Uluslararası İşbirliği Projelerinin Yeni Adı: TİKA


Orta Asya ülkeleri arasında kişi başına düşen milli gelir sıralamasının sonunda yer alan Tacikistan Cumhuriyeti’nde mesleki eğitim altyapısının yetersiz olması, eğitim imkânlarından yararlanamayan ve ülkesinde iş bulmayan yaklaşık 1.5 milyon Tacik vatandaşını yurtdışında çalışmak zorunda bırakıyor. Ülkede yeterli sayıda nitelikli ara eleman bulunamaması, yabancı yatırımcıların Tacikistan’a yatırım yapma konusunda tereddüde düşmesine yol açıyor. Son yıllarda özellikle başkent Duşanbe’de yeni oteller ve restoranlar hizmete açılmasına rağmen, buralarda çalışabilecek nitelikli ara eleman bulunamaması hizmet kalitesinin düşmesine neden oluyor. İmalat sektörüne yönelik yatırımlarda artış gözlenirken; kalifiye işgücünün kısıtlı olması maliyetlerin arttırıyor, verimliliği azaltıyor.

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından, yoksulluğun ve işsizliğin azaltılmasını, Tacik vatandaşlarının sosyo-ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesini hedefleyen Mesleki Eğitim Merkezinin kurulmasına yönelik olarak başlatılan projenin ilk etabı tamamlandı.

Dünya Standartlarında Mesleki Eğitim

TİKA ile Tacikistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, başkent Duşanbe’de faaliyet gösteren Yetişkinler Eğitim Merkezinin merkez bünyesinde bina ‘turizm-otelcilik’ eğitimine uygun şekilde revize edildi. Böylelikle merkezin fiziki altyapısı iyileştirildi ve kursiyerlerin dünya standartlarında mesleki eğitim almasına olanak tanındı. Ayrıca yine merkezde bulunan boş bir araziye "kaynakçılık" eğitiminin verileceği atölye inşa edildi.

Projenin bundan sonraki aşamasında, eğitim faaliyetleri için gerekli donanımın temin edilmesi ve eğitici olarak görev alacak uzmanların mesleki niteliklerinin yükseltilmesi için kısa süreli eğitim ve staj programlarının düzenlenmesi planlanıyor.

Tacikistan Cumhuriyeti’nde Sosyo-Ekonomik Entegrasyon TİKA Projeleri İle Sağlanıyor

Projenin hazırlık aşamasında, Tacikistan Cumhuriyeti makamları ile yapılan görüşmelerde ve projenin uygulama aşamasında yapılan incelemeler sonucunda, Tacikistan işgücü piyasasının öncelikli ihtiyaçları ve talepleri göz önüne alınmış, projenin sosyo-ekonomik entegrasyona paralel olarak ilerlemesi sağlanmıştır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun danışmanlık desteği sağladığı proje; TİKA’nın finansmanlığında yapılıyor.
Tacikistan’da uluslararası işbirliği projelerinin yeni adı TİKA, çalışmalarına hiç ara vermeden beş kıtada devam ediyor.